You are not logged in.

Materiale për Përkthim Fillestar/Translating

Kjo është faza e parë për materialet e shumta që punohen nën kujdesin tonë. Si e tillë, është e domosdoshme të kuptohet plotësisht the LingTeam Guidelines gjë që përshkruan qasjen tonë ndaj arritjes së rezultateve profesionale me të gjitha përpjekjet e ekipit gjuhësor.

Announcements

Threads

By Aldi96 (Jun 13th 2015, 10:27am)

0 1,393

No reply

By Aldi96 (Jun 12th 2015, 7:30pm)

0 33

No reply

By Aldi96 (Mar 16th 2015, 5:44pm)

0 79

No reply

By Aldi96 (Feb 1st 2015, 12:09pm)

0 82

No reply

By Aldi96 (Oct 2nd 2014, 2:31pm)

0 19

No reply

Show

Moderators:

rock3r

Statistics:

4 threads - 4 posts (0 posts per day)

© Linguistic Team International 2017
Context In Motion