You are not logged in.

Faza e Parë e Redaktimit/1st Proofreading

Kujdesi i plotë i redaktimit është përpjekja jonë më kritike në lidhje me të gjitha përkthimet. Është i domosdoshëm kuptimi i plotë i the LingTeam Guidelines Careful and thorough proofreading is the most critical of all efforts across the entire global Linguistic Team efforts. As such, it is imperative that all members fully understand and apply the LingTeam Guidelines to everything within our care.

Threads

By Aldi96 (Jun 11th 2015, 7:01pm)

0 96

No reply

By rock3r (Apr 13th 2015, 5:00pm)

0 79

No reply

By Aldi96 (Mar 15th 2015, 10:22am)

0 76

No reply

By Aldi96 (Mar 14th 2015, 8:29pm)

0 74

No reply

By Aldi96 (Mar 14th 2015, 7:53pm)

0 73

No reply

By Aldi96 (Jan 30th 2015, 2:00pm)

2 108

By Aldi96

(Jan 31st 2015, 7:54pm)

By rock3r (Oct 27th 2014, 12:08pm)

7 162

By Aldi96

(Jan 29th 2015, 5:01pm)

By rock3r (Jan 23rd 2015, 4:00pm)

0 89

No reply

By rock3r (Nov 13th 2014, 11:06pm)

0 100

No reply

By rock3r (Oct 30th 2014, 4:44pm)

6 37

By Aldi96

(Nov 12th 2014, 6:59pm)

Show

Moderators:

rock3r

Statistics:

9 threads - 18 posts (0.01 posts per day)

© Linguistic Team International 2017
Context In Motion