You are not logged in.

Materiale të Përfunduara/Published Translations

Ky është qëllimi i çdo gjëje që kërkon vëmendjen e Ekipit Ndërkombëtar të Gjuhës Shqipe. Njëherë që çdo material është redaktuar plotësisht më mbështetjen e të gjithë anëtarëve të përfshirë, më pas do të shpërndahet në Kanalet përkatëse. Nëse një material ka nevojë të rihapet për çdo arsye, ai do të kthehet në fazat e mëparshme në forum.

Announcements

By brunodc (Nov 11th 2011, 6:06am)

5 7,777

By Ray

(Aug 8th 2015, 5:04am)

By sydstf (Jul 19th 2011, 1:51pm)

4 11,918

By sydstf

(Jul 21st 2011, 5:15am)

Threads

By rock3r (Feb 16th 2016, 12:16pm)

0 103

No reply

By Aldi96 (Nov 15th 2014, 3:10pm)

3 126

By Aldi96

(Jun 6th 2015, 10:10pm)

By Aldi96 (Mar 14th 2015, 1:57pm)

0 124

No reply

By rock3r (Jan 30th 2015, 2:06pm)

5 270

By rock3r

(Feb 6th 2015, 4:20pm)

By rock3r (Sep 29th 2014, 5:06pm)

2 144

By rock3r

(Jan 29th 2015, 3:27pm)

By Aldi96 (Jan 7th 2015, 6:10pm)

5 101

By Aldi96

(Jan 9th 2015, 3:37pm)

By rock3r (Nov 5th 2014, 11:48am)

5 251

By rock3r

(Dec 22nd 2014, 7:51pm)

By Ray (Mar 27th 2014, 11:20pm)

2 162

By rock3r

(Dec 12th 2014, 11:17am)

By rock3r (Nov 26th 2014, 11:02pm)

2 130

By rock3r

(Nov 27th 2014, 1:19pm)

By rock3r (Nov 13th 2014, 10:52pm)

2 178

By rock3r

(Nov 20th 2014, 11:44am)

By rock3r (Nov 12th 2014, 10:52pm)

3 222

By rock3r

(Nov 19th 2014, 5:24pm)

By rock3r (Nov 6th 2014, 5:30pm)

3 205

By rock3r

(Nov 19th 2014, 3:46pm)

By rock3r (Oct 30th 2014, 4:44pm)

6 212

By Aldi96

(Nov 12th 2014, 6:59pm)

By rock3r (Nov 11th 2014, 3:00pm)

3 125

By Aldi96

(Nov 12th 2014, 4:54pm)

By Aldi96 (Oct 2nd 2014, 2:31pm)

3 162

By rock3r

(Nov 9th 2014, 9:57pm)

By rock3r (Sep 23rd 2014, 11:20am)

2 102

By loukaselessar

(Sep 28th 2014, 3:14pm)

By rock3r (Sep 27th 2014, 8:21pm)

2 106

By loukaselessar

(Sep 28th 2014, 3:01pm)

By rock3r (Aug 26th 2014, 4:06pm)

1 102

By Aldi96

(Sep 28th 2014, 2:14pm)

By rock3r (Aug 24th 2014, 10:26pm)

2 112

By Aldi96

(Sep 28th 2014, 1:46pm)

By rock3r (Aug 7th 2014, 2:17pm)

1 152

By Aldi96

(Sep 28th 2014, 1:07pm)

By rock3r (Sep 23rd 2014, 3:37pm)

1 104

By Aldi96

(Sep 28th 2014, 12:17pm)

By rock3r (Sep 23rd 2014, 4:30pm)

1 101

By Aldi96

(Sep 28th 2014, 11:32am)

By rock3r (Sep 17th 2014, 11:28am)

2 109

By loukaselessar

(Sep 17th 2014, 8:28pm)

By rock3r (Sep 1st 2014, 3:18pm)

3 134

By Aldi96

(Sep 16th 2014, 2:21pm)

By Aldi96 (Jun 8th 2014, 12:44pm)

0 117

No reply

By Aldi96 (Jun 1st 2014, 10:04am)

0 100

No reply

By Aldi96 (May 26th 2014, 3:40pm)

0 13

No reply

Show

Moderators:

rock3r

Statistics:

26 threads - 85 posts (0.07 posts per day)

© Linguistic Team International 2017
Context In Motion