You are not logged in.

Faza e Dytë e Redaktimit/2nd Proofreading

Kujdesi i plotë në redaktim është përpjekja jonë më kritike në lidhje me të gjitha përkthimet. Është i domosdoshëm kuptimi i plotë i the LingTeam Guidelines

Threads

By Aldi96 (May 30th 2014, 9:59am)

7 202

By kasapi

(Jun 13th 2017, 5:34pm)

By rock3r (Jun 2nd 2015, 3:52pm)

1 116

By Aldi96

(Jun 3rd 2015, 12:20pm)

By rock3r (Jun 2nd 2015, 4:29pm)

1 74

By Aldi96

(Jun 3rd 2015, 11:57am)

By rock3r (Jun 2nd 2015, 4:55pm)

1 77

By Aldi96

(Jun 3rd 2015, 11:33am)

By Aldi96 (Jun 2nd 2015, 10:40am)

2 77

By Aldi96

(Jun 2nd 2015, 7:31pm)

By rock3r (Oct 3rd 2014, 11:09am)

4 138

By Aldi96

(May 23rd 2015, 10:42pm)

By rock3r (Jan 20th 2015, 4:20pm)

1 131

By Aldi96

(Jan 22nd 2015, 9:08pm)

By rock3r (Nov 24th 2014, 2:33pm)

1 129

By Aldi96

(Nov 24th 2014, 7:16pm)

By rock3r (Sep 30th 2014, 4:42pm)

1 166

By Aldi96

(Nov 13th 2014, 6:13pm)

Show

Moderators:

rock3r

Statistics:

9 threads - 28 posts (0.03 posts per day)

© Linguistic Team International 2017
Context In Motion