You are not logged in.

Faza e Dytë e Redaktimit/2nd Proofreading

Kujdesi i plotë në redaktim është përpjekja jonë më kritike në lidhje me të gjitha përkthimet. Është i domosdoshëm kuptimi i plotë i the LingTeam Guidelines

Announcements

By nomada (Dec 17th 2011, 8:12pm)

38 2,702

By Aldi96

(Mar 15th 2015, 9:26am)

By Ray (Mar 8th 2014, 6:00am)

9 2,960

By Ray

(May 28th 2014, 2:04am)

Show

Moderators:

rock3r

Statistics:

0 threads - 0 posts (0 posts per day)

© Linguistic Team International 2017
Context In Motion