You are not logged in.

Pyetje, Diskutime dhe Njoftime/Questions

Këtu mund të pyesni, diskutoni dhe të shpërndani informacione rreth materialeve të ndryshme dhe mund të gjeni njoftime për biseda në grup Online.

Threads

By Aldi96 (Jun 1st 2014, 9:15am)

3 335

By anders

(May 9th 2016, 12:39pm)

By Aldi96 (May 23rd 2015, 12:45pm)

4 285

By Aldi96

(May 25th 2015, 12:04pm)

By Aldi96 (May 17th 2015, 11:15am)

2 178

By Aldi96

(May 18th 2015, 11:05am)

By rock3r (May 12th 2015, 3:36pm)

3 373

By Aldi96

(May 14th 2015, 12:14pm)

By Fokstrot (Feb 6th 2015, 8:22am)

3 131

By rock3r

(Feb 6th 2015, 2:24pm)

By loukaselessar (May 20th 2014, 9:13am)

7 191

By rock3r

(Jun 5th 2014, 12:26pm)

By Atger (Oct 10th 2011, 6:11pm)

20 1,247

By Ray

(May 28th 2014, 5:18am)

Show

Moderators:

rock3r

Statistics:

7 threads - 49 posts (0.06 posts per day)

© Linguistic Team International 2017
Context In Motion