You are not logged in.

  • "lizardman" is male
  • "lizardman" started this thread

Posts: 578

Date of registration: Jun 3rd 2011

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translation Proofreader
LTI Administration Group

Location: Plovdiv, Bulgaria

Thanks: 24651 / 483

  • Send private message

1

Thursday, December 8th 2011, 5:14pm

Реални случаи от живота :D

Добре, признавам си, че сложих това заглавие само за да привлека внимание. :D

Но както и да е - стори ми се добра идеята да документирам разни случаи, в които даден превод е бил подобрен. Откакто започнах систематично да използвам речници, виждам как преводите ми постоянно се усъвършенстват - както в посока по-добро разбиране на съдържанието на английския текст, така и след това в намирането на много по-точни думи, с които да се предаде това съдържание на български.

Тази тема може да се разглежда като част от идеята да се споделя и да се учим едни от други. Нищо не е сигурно и нищо не е перфектно - това е ясно. Примерите тук ще са просто опити за подобрения. Но така или иначе, стремежът към усъвършенстване е много по-важен от резултатите в дадения момент.


Ето и един пример от днес. Изречението е от Activist Orientation Guide, страница 32 в английската версия (поне в настоящия й вид - предстои да бъде променена):

Quoted

For the system of monetary exchange, along with Capitalism itself, is now completely obsolete in the wake of technological creativity.

Съответно преводът беше:

Quoted

Защото системата на парична обмяна, заедно със самия капитализъм, е вече напълно неадекватна в навечерието на технологичната изобретателност.


Два момента не ми харесаха. Първо, obsolete беше преведено като "неадекватна". Второ, насочиха ми вниманието, че In the wake of не означава "в навечерието на". Затова първо отидох в The Free Dictionary , където видях истинския смисъл на този идиом (малко по-надолу е в страницата). Смисълът се изясни, преводът - все още не. Затова използвах един друг много полезен ресурс - tausdata.org. Там потърсих за "in the wake of" и излязоха добро количество резултати. Така ми се изясни как да бъде преведен този израз, а заедно с него и коя би била подходяща дума за obsolete:

Quoted

Защото системата на парична обмяна, заедно със самия капитализъм, е вече напълно отживяла в резултат на технологичната изобретателност.


И така, това определено ми харесва повече. :)

Всички коментари са добре дошли.

This post has been edited 1 times, last edit by "lizardman" (Feb 7th 2012, 7:06pm)


3 registered users and 33 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

petrumila, TheBrightMoon, Rose

© Linguistic Team International 2018
Context In Motion