You are not logged in.

  • "lizardman" is male
  • "lizardman" started this thread

Posts: 579

Date of registration: Jun 3rd 2011

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translation Proofreader
LTI Administration Group

Location: Plovdiv, Bulgaria

Thanks: 23774 / 483

  • Send private message

1

Wednesday, August 15th 2012, 11:28pm

Примери за редакции - нека споделяме опита си

Съществува начин на учене, при който само от наблюдаването на добри примери в изучаваната област може да се извлекат изводи и да се добие определен опит. Ако например човек е музикант, той може да анализира произведения, които смята за добри, и да извлече от тях знание относно начини на аранжиране, развитие на музикалните идеи или използване на различни похвати. И т.н.

Същото нещо важи и за езиковите и преводаческите умения. Четейки книги на български език, ние прецизираме и разширяваме владеенето си на езика.

Тогава - може би ще можем взаимно да се учим един от друг и да споделяме знанието си, ако качваме тук версиите преди и след редакцията на даден превод. Програмите за сравняване правят лесно открояването на промените, така че за всеки ще е лесно да премине през разликите и да добие представа за типа корекции и факторите, които са били взети предвид при редактирането.

Започвам с видеото Jacque Fresco Talks about Jealousy and Love . Прикачен към този пост е файл с разликите между предната и новата версия.

Коментарите са добре дошли. :)
lizardman has attached the following file:

26 guests thanked already.
  • "lizardman" is male
  • "lizardman" started this thread

Posts: 579

Date of registration: Jun 3rd 2011

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translation Proofreader
LTI Administration Group

Location: Plovdiv, Bulgaria

Thanks: 23774 / 483

  • Send private message

2

Tuesday, August 28th 2012, 1:12pm

Следващото сравнение е от видеото The Venus Project - Resource Based Economy . Файлът със сравнението е прикачен към този пост.
lizardman has attached the following file:

25 guests thanked already.
  • "lizardman" is male
  • "lizardman" started this thread

Posts: 579

Date of registration: Jun 3rd 2011

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translation Proofreader
LTI Administration Group

Location: Plovdiv, Bulgaria

Thanks: 23774 / 483

  • Send private message

3

Tuesday, October 9th 2012, 8:06pm

lizardman has attached the following file:

24 guests thanked already.
© Linguistic Team International 2018
Context In Motion