You are not logged in.

 • "lizardman" is male
 • "lizardman" started this thread

Posts: 578

Date of registration: Jun 3rd 2011

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translation Proofreader
LTI Administration Group

Location: Plovdiv, Bulgaria

Thanks: 24800 / 483

 • Send private message

1

Sunday, October 2nd 2011, 4:10pm

Правопис и езиков усет

Из Мрежата несъмнено има много материали на тази тематика. В тази тема може да споделяме статии, лекции, презентации и въобще всякакви ресурси, които са ни харесали.

Отварям сезона с една много хубава и интелигентна статия, на която попаднах наскоро. Надявам се и на вас да ви хареса.

Коректни ли сме, когато сме учтиви?


Следващата връзка е към много по-голямо по обем съдържание. Разглеждат се най-различни въпроси, свързани с езиковата култура. Информацията е доста като обем, но пък може да бъде от полза на хората, изкусени от проблематиката на тази страна на езика.

Словото - Езикова култура

46 guests thanked already.
 • "lizardman" is male
 • "lizardman" started this thread

Posts: 578

Date of registration: Jun 3rd 2011

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translation Proofreader
LTI Administration Group

Location: Plovdiv, Bulgaria

Thanks: 24800 / 483

 • Send private message

2

Sunday, October 2nd 2011, 4:13pm

Запетая - теория

Този материал обхваща употребата на запетаята в дълбочина. По принцип към такъв тип четива може да се подходи, като първо се прочете целият материал, след което човек вече има представа кое къде да търси и може възможно най-бързо да се ориентира, когато се наложи да прави справка. Но все пак е сериозно задълбаване, така че отнема време, за да се осмисли (т.е. не се чете като роман :D).

http://zapetaia-teoriia.ezikova-kultura.tutmanik.com/

45 guests thanked already.

Posts: 40

Date of registration: Feb 6th 2012

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader

Thanks: 1613 / 5

 • Send private message

3

Wednesday, February 8th 2012, 12:11pm

Пълен определителен член в мъжки род

Забелязвам поголовно членуването да се бърка по преводите, и честно казано съм привърженик на течението "против" пълния определителен член като функционално напълно излишно и остаряло средство, но докато е граматически нормативно, предпочитам да съм перфекционист ;) Това е може би най-кратко и сбито представяне на пълния член в мъжки род, което намерих на първо време, въпреки че има още много случаи, в които той не се/се използва (и вероятно ще добавям). Разбира се, информация има и във всяко граматическо помагало.

"Определителният член за думи от мъжки род може да е наставката -ят (хлебарят), -ът (вятърът) или съответно -я (хлебаря), -а (вятъра).
Кое от двете да се използва е исторически определно,но българите, като носители на езика, рядко правим грешки дали да използваме "ЪТ" или "ЯТ" . Грешки се допускат само при думите "лакът" и "нокът" - и двете се членуват с "ЯТ".

Кога да използваме пълен определителен член и кога кратък. Пълен определителен член се използва, когато думата играе ролята на подлог в изречението, а кратък, когато думата не е подлог /тя може да бъде определение, обстоятелствено пояснение и т.н./. Как се открива подлогът /когато е от мъжки род/ в изречението - с въпроса "КОЙ" .

пример: ЦарЯТ седна на тронА. /кой седна на трона - царЯТ; КЪДЕ седна царят - на тронА/

За да се открива по-лесно подлогът се използва следният начин: думата, която не знаете как да членувате я замествате с "ТОЙ" /Царят седна на трона / ТОЙ седна трона/. Ако думата може да се замени с "ТОЙ", се пише пълен член. Ако въпросната дума може да се замени с "НЕГО" се пише кратък член /Царят седна на тронА / Царят седна на него /

Най-често, ако съществителното е в началото на думата, то е подлог, а ако пред него има някакъв съюз, предлог и пр. - то то не е подлог.
Необходимо условие една дума да бъде подлог е пред нея да няма предлог (до, от, на, в, зад, пред, над, под, върху и т.н.). Това означава, че ако пред определена дума стои предлог, тогава тази дума в никакъв случай не може да изпълнява ролята на подлог и затова не трябва да получава пълен член. Пример:

пример: Царят...; Глупакът...; Селянинът...; Ученикът... и т.н.
С царя...; На глупака...; След селянина...; До ученика... и т.н.
Винаги, когато пред думата или след нея има поставен глаголът "СЪМ" в трето лица единствено число( "Е" ), се пише пълен член.

пример: УченикЪТ Е в девети клас.
В девети клас Е ученикЪТ.
ГрадЪТ не Е голям.

Ако подлогът има прилагателно, което го определя, то пълният член се прехвърля върху прилагателното!

пример: ГолемияТ град.../ ГрадЪТ е голям
СамонадеянияТ ученик.../Ученикът е самонадеян.

Употреба на кратък определителен член!

Повторение: Кратък определителен член се използва, когато думата НЕ е подлог, а изпълнява някаква друга синтактична служба. За улеснение се, за да се разбере дали да се пише кратък член, въпросното съществително се заменя с "НЕГО", ако има смисъл думата се пише с кратък определителен член. Ако пред думата има предлог, тя се пише с кратък определителен член!

ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

Ако пишем за някого, чието име е прякор, прозвище, име или пр. определителният член се пише, както е името/прякора/прозвището , незавизимо от синтактичната служба, която изпълнява.

пример: Дългия води всяка вечер шоу. ("Дългия" е подлог, но не се пише с пълен определителн член)
Петър Моканина изпраща с поглед бедните хора."


Добавка:
 • Когато пред съществителното има повече прилагателни, винаги се членува само първото прилагателно
ГолемиЯТ, красив, зелен град... / Градът е голям, красив, зелен...

1 registered user and 40 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

georgyvlad

Posts: 40

Date of registration: Feb 6th 2012

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader

Thanks: 1613 / 5

 • Send private message

4

Friday, March 16th 2012, 9:32am

Относно запетаите

Този материал по-горе е наистина много хубав и няма да е лошо всеки, който иска да превежда, да си го попрегледа, а аз искам да обърна конкретно внимание на една много често срещана грешка по преводите (видео) - слагат се запетаи навсякъде, където има "че", и то непосредствено пред този съюз. Това не е задължително правило. Съществуват т.нар. сложни съюзи, като запетаята отива пред първата част от съюза, а не пред "че": въпреки че, само че, така че, в случай че, освен че, поради това че, при все че, при условие че, при положение че, и т.н.

Извадка от горния линк:
"Забележка: Когато простите изречения в състава на сложното се свързват чрез сложни съюзи, като а пък, но пък, ако и да, без да, за да, въпреки че, след като, само че, само и само да, така че, тъй като, тъй както, тъй че, дори и да, в случай че, с цел да, поради това че, благодарение на това че, при положение че, при условие че, при все че и подобни, запетая се пише само пред първата съставка на съответния съюз
(...)
Забележка 3:
Когато дадено наречие, което може да участва в сложен съюз, е употребено като второстепенна част - обстоятелствено пояснение в главното изречение, между него и подчинителния съюз се пише запетая, например:
 • Боя се само, че то няма да бъде за дълго все така чисто. (Б. Райнов)
 • Само, ако е възможно, нека ми носят чая топличък. (К. Константинов)
 • Ходила съм при нея винаги, когато ми е било трудно или е трябвало да реша важен въпрос.
Сравни разликата в значението на следните два израза и връзката на това с мястото на запетаята:
 • Боя се само, че това няма да трае дълго.
 • Боя се, само че това няма да трае дълго."
Така и така съм на темата за запетаите - интервал се поставя след, а не преди запетая, точка и всякакви други препинателни знаци, с изключение на начални кавички и скоби - тогава няма интервал между тях и първата дума, нито пък между крайните кавички и скоби и думата преди тях... Ето тук намерих някои основни правила, нищо че пише "машинописни" :)

This post has been edited 1 times, last edit by "BottomLine" (Mar 17th 2012, 6:03pm)


42 guests thanked already.
© Linguistic Team International 2019
Context In Motion