You are not logged in.

 • "angelov" started this thread

Posts: 91

Date of registration: Jan 16th 2013

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader

Thanks: 3876 / 66

 • Send private message

1

Sunday, August 11th 2013, 1:54pm

Ben McLeish - Common Objections, Observations, Responses

Можете ли да ми помогнете редакцията на този откъс:
00:09:44,220 --> 00:09:53,180
What benefits us all, including those who maintain aspects of the infrastructure,
would only hinder everyone, including those maintainers,
were it compromised.

Оригиниланият превод е следният:

Ако онова, което е полезно за нас, включително за хората, поддържащи инфраструктурата
бъде компрометирано, това само ще пречи на всички, включително и на онези,
които я поддържат.

Тъй като има части, за които не съм напълно сигурен, ще бъда благодарен, ако някой има предложение как точно да се оформи превода.

47 guests thanked already.
 • "lizardman" is male

Posts: 579

Date of registration: Jun 3rd 2011

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translation Proofreader
LTI Administration Group

Location: Plovdiv, Bulgaria

Thanks: 24287 / 483

 • Send private message

2

Sunday, August 11th 2013, 2:36pm

На мен преводът ми се струва правилен, но за по-голяма яснота може да стане нещо такова:

Ако бъде компрометирано онова, което е полезно за всички ни -
включително за хората, поддържащи инфраструктурата, (предполагам, че няма време за "аспекти от инфраструктурата")
то това само би било пречка за всички,
в това число и за обслужващите инфраструктурата.

1 registered user and 44 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

angelov

 • "angelov" started this thread

Posts: 91

Date of registration: Jan 16th 2013

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader

Thanks: 3876 / 66

 • Send private message

3

Sunday, August 11th 2013, 3:20pm

00:13:56,870 --> 00:13:59,920
It is the ultimate litmus test of society’s soundness.
--> Това е най-добрият начин за проверка на устойчивостта на обществото.
Открих статии, в които терминът "litmus test" е преведен и като "лакмусов" тест, тоест според вас дали е по-добре да се перефразира или да се преведе буквално?

00:15:00,340 --> 00:15:02,980
based on income, greed or spending power,

На повечето места срещам "spending power" като покупателна сила, но друго значение е и "власт, определена от законодателството, дадена администрация (правителство) да харчи публични финансови фондове според приет бюджет", но за това определение не откривам конкретен термин на български. Кое ще бъде най-удачно като крайна версия на превод?

45 guests thanked already.
 • "lizardman" is male

Posts: 579

Date of registration: Jun 3rd 2011

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translation Proofreader
LTI Administration Group

Location: Plovdiv, Bulgaria

Thanks: 24287 / 483

 • Send private message

4

Sunday, August 11th 2013, 10:44pm

00:13:56,870 --> 00:13:59,920
It is the ultimate litmus test of society’s soundness.
--> Това е най-добрият начин за проверка на устойчивостта на обществото.
Открих статии, в които терминът "litmus test" е преведен и като "лакмусов" тест, тоест според вас дали е по-добре да се перефразира или да се преведе буквално?


На мен лично ми звучи по-добре перифразирано в случая, тъй като "лакмусов тест" не се използва особено много в българския.


00:15:00,340 --> 00:15:02,980
based on income, greed or spending power,

На повечето места срещам "spending power" като покупателна сила, но друго значение е и "власт, определена от законодателството, дадена администрация (правителство) да харчи публични финансови фондове според приет бюджет", но за това определение не откривам конкретен термин на български. Кое ще бъде най-удачно като крайна версия на превод?


Съдейки по контекста на това място във видеото, мисля, че става въпрос за причините за неравноправието в обществата и Бен използва "spending power" като синоним на "purchasing power", т.е. покупателна способност (не сила).

1 registered user and 43 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

angelov

 • "angelov" started this thread

Posts: 91

Date of registration: Jan 16th 2013

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader

Thanks: 3876 / 66

 • Send private message

5

Tuesday, August 13th 2013, 5:45pm

00:17:17,430 - 00:17:23,500
Laws attempt to patch up the inabilities
to function correctly within that society.

Преводът е следният:
Законите само закърпват
неправилно функциониращите части в това общество.

Мисля, че е подходящ, но възможно ли е да бъде оформен по-точно?

00:17:33,420 - 00:17:41,000
We will not stand for election
in both senses of that, I'm afraid. Why is that?

Тук мисля, че има предвид "Ние не подкрепяме правото на гласуване (както и да бъдем избирани)"

47 guests thanked already.
 • "lizardman" is male

Posts: 579

Date of registration: Jun 3rd 2011

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translation Proofreader
LTI Administration Group

Location: Plovdiv, Bulgaria

Thanks: 24287 / 483

 • Send private message

6

Wednesday, August 14th 2013, 5:55pm

На първото inabilities не ми идва наум как може да се преведе по-добре, но определено може да се вмъкне attempt в превода.

Законите са опит да се закърпят
неправилно функциониращите части в това общество.


Относно другото, според мен смисълът като цяло е такъв, но винаги трябва да сме внимателни да не допускаме определен тип грешки, които може да се изинтерпретират по доста негативен начин. Имам предвид в случая думата "право". Правата като цяло са хубаво нещо (само повечето от тях да не бяха само на хартия...). Няма смисъл да си против правото на някого да гласува, струва ми се. Може би може да се оформи ето така:

Ние не подкрепяме идеята за гласуване,
нито пък ще се кандидатираме за избори.

Съответно двата смисъла на stand for са:
The Free Dictionary - 2. To advocate or support: stands for freedom of the press.
(SA Dictionary) to stand for election - поставям кандидатурата си

1 registered user and 43 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

angelov

© Linguistic Team International 2018
Context In Motion