You are not logged in.

  • "angelov" started this thread

Posts: 91

Date of registration: Jan 16th 2013

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader

Thanks: 3879 / 66

  • Send private message

1

Friday, September 6th 2013, 5:22pm

Jacque Fresco-Language in Transition, Research, Animal Testing, Energy Comparison-Oct 25, 2011

http://www.youtube.com/watch?v=FA5qtNFuJoY

00:02:40,342 --> 00:02:44,600
Ако грешат, няма да имат успех,
какъвто и метод на работа да измислят.

Тук замених превода на treatment като "лечение" с "метод на работа" или може би "процедура", но съм сигурен дали има това предвид.


00:04:16,500 --> 00:04:25,605
There is no other way to learn
except to make decisions that are less correct
and that's based on background.

Няма друг начин да се научим,
освен като вземаме решения, които са по-малко коректни,
и това се основава на подготовката на човека.

Според вас подходящ ли е превода? В повечето случаи background го превеждам като произход, среда, но тук мисля, че подготовка пасва на контекста.

25 guests thanked already.
  • "lizardman" is male

Posts: 579

Date of registration: Jun 3rd 2011

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translation Proofreader
LTI Administration Group

Location: Plovdiv, Bulgaria

Thanks: 24303 / 483

  • Send private message

2

Saturday, September 7th 2013, 2:27pm

Тъй като говори за нежелано поведение и после за treatment на проблема с наличието на нежелано поведение, струва ми се, че подходящ превод специално в този контекст е "решение на проблема". Изглежда ми точно по смисъл, а и е разбираемо, защото става ясно, че този проблем, за който се говори, е споменатото преди това нежелано поведение. Иначе ако се преведе като "метод на работа" или "процедура", не става толкова ясно, че дадената процедура или метод се отнасят към проблема с нежеланото поведение. Малко трудна е ситуацията и трябва повече да се разгледа целия момент във видеото, защото мисълта продължава в отделни изречения, а по принцип не сме свикнали да превеждаме по този начин, ами по-скоро изречение по изречение.


Background аз лично го превеждам по поне няколко различни начина в зависимост от конкретния случай. В този случай "подготовка" ми се струва по-точно от "среда" ("произход" въобще не мисля, че пасва тук). Като цяло под background се има предвид опитът, който човек притежава. Може би "опит" е по-точно от "подготовка" в този случай.

Също така, Жак говори безлично (не казва we), което е добре да се спази и в превода. А и от контекста се подразбира, или поне аз подразбирам, учене по принцип, т.е. продължителност на ученето, а не научаване на нещо. Може би може да стане така:

Няма друг начин да се учи,
освен като се вземат решения, които са по-малко коректни -
а това се основава на опита на човек.

1 registered user and 26 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

angelov

© Linguistic Team International 2018
Context In Motion