You are not logged in.

  • "angelov" started this thread

Posts: 91

Date of registration: Jan 16th 2013

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader

Thanks: 3811 / 66

  • Send private message

1

Tuesday, September 24th 2013, 9:08am

RSA Animate - The Empathic Civilization

Проблемът е намирането на подходящ превод за soft-wired.

44 guests thanked already.
  • "lizardman" is male

Posts: 579

Date of registration: Jun 3rd 2011

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translation Proofreader
LTI Administration Group

Location: Plovdiv, Bulgaria

Thanks: 23837 / 483

  • Send private message

2

Tuesday, September 24th 2013, 3:13pm

Hard-wired и soft-wired съответстват на по-познатите innate (nature) и learned (nurture). Само че са от перспективата на невронауките, поглеждайки на поведенията като на последствия от невралните връзки и процеси. Съвременните ни разбирания за мозъка показват, че връзките между невроните се развиват в зависимост от опита, затова и soft-wired като понятие става все по-използвано, тъй като то посочва физическото, анатомично съответствие на културното обуславяне.

Рифкин допълнително говори и за това как в предишни епохи хората са били soft-wired по други начини, съзнанието им е било различно. В перспективата на невронауките, различно съзнание означава различен мозък, различни връзки.

Сложното е как да преведем цялата тази идея. Известно време мислих за подходящ превод и единственото, което ми дойде наум, е "културно програмиране". Общо взето, търсех различни комбинации между soft (културно, заучено, научено, резултат от опит) и wired (програмиране, обуславяне, неврално свързване). Бих предпочел преводът да се доближава до невротерминологията, но не знам друг превод за wiring освен "свързване" или "мозъчни/неврални връзки", което обаче задължително трябва да се комбинира с превод за soft, и вече става твърде дълго.

Една алтернатива е вместо за нас, да говорим за мозъците ни - когато Рифкин каже "we are", може да се преведе като "мозъците ни са", което обаче пак не мога да продължа по задоволителен начин - "мозъците ни са културно обусловени" или "мозъците ни са устроени от културата" не ми звучат добре.

Та ако някой се сети за нещо по-добро, да споделя. :)

1 registered user and 45 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

angelov

Posts: 40

Date of registration: Feb 6th 2012

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader

Thanks: 1528 / 5

  • Send private message

3

Tuesday, January 14th 2014, 5:02pm

За този термин и аз доста съм си блъскала главата...
"Културно програмиран" може да е вариант в някои случаи, обаче от друга страна ми се струва, че не е напълно точен, тъй като не само културата "програмира", ами изобщо средата на човека, включително и околната среда. Според мен средата включва културата, но културата не включва задължително средата. Може би е тънка разликата, но аз така го разбирам. Да се направи обаче от "среда" и "програмиран/обусловен" нужната комбинация ми изглежда почти невъзможно... Мисленето ще трябва да се позадълбочи :D

51 guests thanked already.
© Linguistic Team International 2018
Context In Motion