You are not logged in.

  • "angelov" started this thread

Posts: 91

Date of registration: Jan 16th 2013

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader

Thanks: 3811 / 66

  • Send private message

1

Thursday, April 2nd 2015, 9:19pm

The Venus Project Tours with Jacque Fresco

https://dotsub.com/view/6ddac9a7-7956-48f6-b83e-4b95ecbaa429

1)
00:01:41,760 --> 00:01:47,560
There will be a short film shown which will give you a better understanding
of this possible future vision.

00:01:41,760 --> 00:01:47,413
Ще има кратък филм,
който ще ви даде по-добра представа
за това възможно гледище за бъдещето.

Проблемът тук е с "vision". Често срещана е в лекциите, превеждал съм я като гледище, с цел да избегна използването на "визия". И тъй като и за двата варианта не съм много сигурен, бих желал да знам дали може да се преведе по-подходящо.

2)
00:04:23,610 --> 00:04:33,820
I feel like I've got a lot of hope
for the future actually manifesting in a way that is better than ever.

00:04:23,686 --> 00:04:33,820
Имам чувството,
че до голяма степен се обнадеждих,
за бъдещето, което се проявява
по възможно най-добрия начин.

Правилен ли е преводът? Двоумя се какво има предвид - дали бъдещето или надеждата ще се прояви по възможно най-добрия начин.

43 guests thanked already.
  • "lizardman" is male

Posts: 579

Date of registration: Jun 3rd 2011

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translation Proofreader
LTI Administration Group

Location: Plovdiv, Bulgaria

Thanks: 23808 / 483

  • Send private message

2

Thursday, April 2nd 2015, 10:16pm

1) В такъв контекст аз досега не съм намерил по-добър превод от думата "визия". Мен лично не ме притеснява много това, че се води чуждица (то коя ли дума в езика ни не е дошла от друг език?), тъй като смятам, че е по-важно да се предаде точният смисъл. Ако еквивалент на vision, установен в българския от по-дълго време от "визия", бих го предпочел, но не знам да има.

2) Това е изрязано и не можем да чуем въпроса, но най-доброто ми предположение е, че момичето иска да каже нещо от сорта на това:

Мисля, че до голяма степен се обнадеждих,
че бъдещето може да бъде по-добро от всякога.

1 registered user and 45 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

angelov

© Linguistic Team International 2018
Context In Motion