You are not logged in.

  • "angelov" started this thread

Posts: 91

Date of registration: Jan 16th 2013

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader

Thanks: 4261 / 66

  • Send private message

1

Saturday, March 28th 2015, 11:04am

Progress Report/Етап на развитие на преводите на български език

Отварям тази тема, за да следим по-лесно развитието на преводите, да няма дублиране на работата, новите преводачи да бъдат насочвани какво е нужно да бъде направено и да бъде ясно, че този екип е активен. Голяма част от лекциите са вече преведени и редактирани, но последните им версии не са качени в dotsub, тъй като сайтът има известни ограничения за работа.
Промените се обновяват тук: https://sites.google.com/site/ltpms2/pro…ports/bulgarian,
а това е списъкът с отворени за превод лекции: http://wiki.linguisticteam.org/w/Video_Working_Locations

This post has been edited 3 times, last edit by "Ray" (Jul 3rd 2017, 9:35am)


2 registered users and 37 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Borislav/lizardman, Ray

© Linguistic Team International 2019
Context In Motion