You are not logged in.

  • "t0kata" started this thread

Posts: 2

Date of registration: Mar 26th 2016

Language Team: Bulgarian

Focus Group: Translator

Thanks: 73 / 0

  • Send private message

1

Saturday, March 26th 2016, 9:35pm

Hello :)

Здравейте, аз съм Тодор, живея в София и уча Екоикономика в УНСС. Днес попаднах на Venus Project и след като се запознах с идеята му бих искал да дам моя принос. Моля въведете ме в нещата, за да мога да съм полезен. :)

27 guests thanked already.
© Linguistic Team International 2018
Context In Motion