You are not logged in.

  • "Dinard" is male
  • "Dinard" started this thread

Posts: 8

Date of registration: Oct 9th 2012

Language Team: Ukrainian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader

Location: Ukraine, Kyiv

Thanks: 283 / 5

  • Send private message

1

Thursday, October 11th 2012, 10:50am

Important Information / Інструкції та правила перекладу

Процес перекладу має бути скоординованим для підвищення ефективності процесу та запобігання повторного перекладу матеріалу.

Основні засади:
- Перекладач має добре володіти українською мовою, а також мовою, з якої він
робить переклад;
- Перекладачі мають розуміти, що зв'язок та комунікації між членами
лінгвістичної команди є одним з основних факторів ефективності процесу
перекладу. Будь ласка, приєднайтеся до Вашої лінгвістичної групи, яку Ви
можете знайти на сторінці: http://wiki.linguisticteam.org/w/Language_Team_Information;
- Дуже важливим є те, щоб учасники доводили свою частину перекладу до кінця.
Інколи проекти мають за великі об’єми, то ж доцільніше їх розбивати на менші
частини, які перекладаються окремими учасниками. Для допомоги в перекладі,
зверніться, будь ласка, до координатора Вашої лінгвістичної групи;
- Також учасники повинні розуміти, що переклад може інколи «затягувати»
перекладача, але незважаючи на те, йому краще виконувати тільки свою частину та
робити перерви в роботі;
- Перед початком перекладу відео матеріалу бажано очистити кеш-пам'ять вашого
комп’ютера та перезавантажити його для точної рботи відео-таймінга вашого
браузера. Для очищення кеш-пам'ять Вашого браузера виконайте наступне:
o Для Firefox: Preferences => Закладка Advanced => Закладка Network =>Натисніть кнопку 'Clear now'
o Для Explorer: Tools => Internet Options => В закладці Temporary Internet Files, натисніть 'Delete Files'
o Для Opera: Menu => Settings => Preferences => Перейдіть на закладку Advanced =>Натисніть на кнопку "History" в меню ліворуч => Натиснітькнопку 'Empty Now'.
o Для Google Chrome: Preferences =>Закладка 'Under the Hood' =>Кнопка "Clear browsing data..." =>Перевірте 'Empty the cache' => Натиснітькнопку 'Clear browsing data'

Переклад відеоматеріалів

Для відеоматеріалів рекомендується використовувати ресурс Dotsub:
http://dotsub.com/view/30764f64-ffd1-4867-9151-3568179037e7

Головні учасники та їх роль:
- Списувачи: надають аудіо і відеоматеріалу письмовий вигляд. Вони повинні мати такий рівень володіння іноземною мовою, щоб мати змогу розрізняти кожне слово вимовлене в аудіо і відеоматеріалі та точно й грамотно записати його іноземною мовою;
- Перекладачі: перекладають записаний матеріал (можуть бути одночасно і списувачами);
- Синхронізатори: синхронізують відеоматеріал з перекладом. Цей вид діяльності не потребує високого рівня володіння іноземною мовою, оскільки ці учасники фокусуються не на змісті перекладу, а на тому, щоб він співпадав з відеоматеріалом;
- Редактори: перевіряють та корегують остаточний переклад у відповідності до граматики українськоїмови.

Загальні інструкції
Кожен відео-проект проходить 3 стадій перед його випуском:

1. Переклад;
2. Редагування;
3. Остаточний перегляд.

Рекомендації для синхронізаторів:
- мінімальний час показу рядка субтитрів – 1,5 сек. (для рядка в 42 символи), 2
сек. (для рядка з більш ніж 42 символами);
- Максимальна довжина рядка – 70 символів (включаючи пробіли). На телебаченні
застосовують максимум в 84 символи, але він ще залежить і від мови перекладу.
Якщо Ви збільшуєте кількість символів рядка, то не забувайте подовжувати також
час для читання субтитрів;
- Дотримуйтеся граматики при розбитті перекладу на частини;
- Синхронізуйте субтитри з голосом мовця;
- Якщо після субтитрів настає тиша, то подовжте час субтитрів до 2 секунд. Чим
більше часу для читання субтитрів – тим краще;
- Між субтитрами робіть перерви в 100-140 мілісекунд. Така перерва надає
візуальний ефект зміни субтитрів;
- Максимальний час показу субтитрів – 6 сек. Задовгий час субтитрів може
відвернути глядача від їх читання;

Чотири основних принципи синхронізації:
1. Узгодженість (переклад має узгоджуватися з оригіналом і бути зрозумілим
глядачу);
2. Точність (правильність перекладу є основною метою);
3. Читабельність (має бути достатньо часу для читання, текст повинен
узгоджуватися зі звуком);
4. Відповідність (зміст оригінального матеріалу зберігається).

При розбитті рядка на компоненти повинна враховуватися граматична структура
фрази. Бажано не розривати іменники з дієсловами.

Для перекладу текстових документів рекомендуємо використовувати ресурс Pootle: http://pootle.linguisticteam.org/

Поради для написання власних статей:
- Така мова як українська має неписані правила красномовства, які завжди треба
враховувати й використовувати. За їх допомогою матеріал буде доступнішим для
адресата;
- Використовуйте синоніми. Для цього користуйтеся відповідними словниками;
- Зберігайте нейтральну думку автора. Не робіть наголос на діалоги в Ваших
матеріалах;
- Перед тим як викладати матеріал, перевірте його кілька разів. Потім змініть
сферу активності, після чого знову поверніться до матеріалу. Навіть після його
викладу робіть повторну перевірку;
- Дотримуйтеся логічного викладу матеріалу. Діліть текст на параграфи. Одна
думка на параграф.

Словник термінології
- учасниками в подальшому буде створена своя термінологія перекладів що
стосується саме руху економіки основаної на ресурсах;
- для полегшення перекладу, учасникам треба скласти свій словник найбільш
вживаних та найскладніших у перекладі слів. На початку роботи така термінологія вироблятиметься автоматично.

http://wiki.linguisticteam.org/w/LTI_Guidelines

This post has been edited 5 times, last edit by "Ray" (Jul 7th 2017, 11:51pm)


2 registered users and 60 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Alla Kristina, Ray

Posts: 3

Date of registration: Nov 28th 2016

Language Team: Ukrainian

Focus Group: English Transcriber
Translator
Translation Proofreader
Final Reviewer
Language Coordinator
Language Team Assistant
Public Relations Group

Thanks: 60 / 3

  • Send private message

2

Monday, November 28th 2016, 9:31pm

Привіт Dinard! Я б хотіла брати участь в перекладах на українську мову, володію англійською, італійською, французькою, іспанською та російською мовами. З чого мені почати? Дякую ))

1 registered user and 22 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Ray

© Linguistic Team International 2019
Context In Motion