You are not logged in.

Bioneer1

Unregistered

1

Wednesday, July 13th 2011, 5:22pm

Oluline tähelepanek

Ehkki ma ise olen Veenuse projekti ideest ja põhimõtetest vaimustunud, tahaksin pragmaatiku ja loogikuna kirjeldada natuke otstarbekamast info levitamisest. Eesti oludes tuleb mõtte levitamine ja propageerimine võimalikult nutikalt välja mõelda.

Minu arvates tuleks kõigepealt panustada eestikeelsesse Vikipeediasse (tasuta võrguentsüklopeediasse), kuhu kirjutada vastavad märksõnad sisse. Ma ise juba alustasin, tegin artiklid Jacque Frescost, Zeitgisti liikumisest ja Veenuse Projektist. On ilmne, et eestikeelset infot saab nii kättesaadavaks teha hoopis suuremale lugejaskonnale. Kuna on olemas Säästva Eesti Instituut ja nende tehtud Säästva arengu sõnastik, kus on palju sõnu defineeritud ja mida saame kasutada ka meie, siis tuleks need ca 500 märksõna esmalt kirjeldada võrguentsüklopeediasse Vikipeedia. Umbes neljandiku olen ma juba Vikipeediasse artiklitena kirjutanud. Sõnastik on lehel: http://www.seit.ee/sass/?ID=1

Igatahes mõnusat vananenud rahasüsteemi mittetoetamist ja ratsionaalset mõistust Veenuse projekti ideede, põhiseisukohtade ja definitsioonide levitamisel.

Kirjutas: EMÜ magistrant, keskkonnahoidlik inimene, Veenuse projekti paljude seisukohtade tuline apologeet.

108 guests thanked already.

Posts: 17

Date of registration: Jun 3rd 2011

Language Team: Estonian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader
Language Coordinator

Location: Estonia

Thanks: 1004 / 0

  • Send private message

2

Wednesday, July 13th 2011, 6:08pm

Tänan info eest, see Wikisse eestikeelsete mõistete panemine tundub hea mõte olevat. Siiski, see foorum siin ja see organisatsioon (International Linguistic Team) ei tegele mitte niivõrd info otsese levitamisega kui vaid eelkõige materjalide tõlkimisega erinevatesse keeltesse, et siis oleks seda materjali võimalik levitama hakata.

Puhtalt keelelisest seisukohast, kas on ka mõni kindel põhjus, miks mõisted nagu "rahasüsteem", "Veenuse Projekt", "ressursidel baaseruv majandus"? Meie oleme siiani kasutanud mõisteid "rahandussüsteem", "Projekt Veenus" ja "ressursipõhine majandus". Küsin seda eelkõige sellepärast, et oleks hea jõuda ühiste mõisteteni, mida igal pool kasutada, et vähem segadust tekiks. Meil on ka kujunemas tõlkesõnastik, mida kasutame selleks, et erinevate materjalide tõlked ühtiksid: http://piratepad.net/oMEyAjTDLb

90 guests thanked already.

Bioneer1

Unregistered

3

Thursday, July 14th 2011, 5:34pm

Mõistetest. Rahasüsteem on ESTERMi eelistermin. Võib vaadata ka kuidas U. Mereste "Majandusleksikoni". Projekt Veenus on otse inglise keelest, Veenuse Projekt kõlab kuidagi suupärasemalt, samas ka Veenuse projekt peaks õigekirjaliselt õige olema. Pigem on see maitse asi. Ressursimajandus, ressursipõhine majandus ja ressurssidel baseeruv majandus on kasutatud selle mõiste jaoks. Võib-olla on "Majandusleksikonis" seda kasutatud, aga ma ei usu. Esimesed kaks tunduvad paremad terminid olema.

96 guests thanked already.
© Linguistic Team International 2019
Context In Motion