You are not logged in.

  • "kiribati_supporter4" started this thread

Posts: 5

Date of registration: Aug 11th 2015

Language Team: Kiribati

Focus Group: Translator

Thanks: 271 / 2

  • Send private message

1

Wednesday, August 19th 2015, 10:14pm

Mauri Kain Kiribati Ni Kabane Ao Kam Butim'aeaki Nakon The Zeitgeist Movement

Hello and welcome to all I Kiribati around the world to this Linguist Team Website for the Zeitgeist movement.

My name is Tekaai. My father's name is Kaewaniti, he's from the island of Abemama and Abaiang and my mother is from South Tarawa, North Tarawa and Abaiang too but I am from Christmas Island as I grow up on the island from birth until I was in Form 2 at TRW JSS and then moved on to South Tarawa.

Anyway, this is the greatest and most important movement that will help all our people in our Home Country Kiribati especially those who do not have jobs and also those who have low paid jobs or if I may say and excuse me for saying it, people in the lower class of our society in Kiribati.
So register in this movement and let's help in translating the texts and videos about the zeitgeist movement so our brethren who are not proficient in the English language may understand the ideas and or views the zeitgeist movement is trying to implement in all nations around the world.

Kam na bane ni mauri kain Kiribati ni bane. Kam butim'aeaki raoi nakon te zeitgeist movement ma ngaia are kakae nako iaon te website bonganan ma kakawakin te zeitgeist movement ibukin karikirakean te kabwaia, te toronibwai ma te mweeraoi nakoia ara botannaomata ni bane iaon abara ae Kiribati ai moara riki nakoia koraki ake akea aia mwakuri ao ai koraki naba ake a rang uarereke booia ke n ataaki n te taetae ni I-matang b'a te lower class of society.

Banemai b'a tia ibuoka ni iango iaon ana koaua ma ana taratara te zeitgeist movement b'a ti na rairia nakon te taetae ni Kiribati b'a a aonga ni kona ni warekia tarira ma m'anera ake a memeere otaia n te taetae ni I-matang.

Ara bau ngaira ni kabane, Te Mauri Te Raoi ao Te Tabomoa ni irianaki ma ana kakawakin Atuara ae moan te m'aaka are Te Tama, Te Nati ao Te Tamnei ae raoiroi.

66 guests thanked already.
© Linguistic Team International 2019
Context In Motion