You are not logged in.

[Latvian Translation] Designing the Future [TEXT]

  • "laramide" is male
  • "laramide" started this thread

Posts: 43

Date of registration: Aug 31st 2011

Language Team: Latvian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader
Final Reviewer
Language Coordinator

Location: Latvija

Thanks: 2584 / 89

  • Send private message

1

Wednesday, February 15th 2012, 8:14pm

Designing the Future [TEXT]


Darba atrašanās vieta tulkošanas palīginstrumentā Pootle .

Tulko: laramide (100%)
Signature from »laramide«
With sincere intentions. // Ar patiesiem nodomiem.


This post has been edited 2 times, last edit by "Ray" (Jul 4th 2017, 10:02am)


1 registered user and 71 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Ray

  • "laramide" is male
  • "laramide" started this thread

Posts: 43

Date of registration: Aug 31st 2011

Language Team: Latvian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader
Final Reviewer
Language Coordinator

Location: Latvija

Thanks: 2584 / 89

  • Send private message

2

Wednesday, February 15th 2012, 10:20pm

Tulko: laramide (100%)
Paskaidrojums, kāpēc ir norādīts, ka teksts ir iztulkots 100%, bet vēl joprojām tas atrodas tulkošanas stadijā.

Tā kā šis man ir superliels teksts, es to arī uztveru kā superlielu valodas sistēmu un tulkoju es ļoti ilgi (~4 gadus) vairākās stadijās:
-) Vispirms es tieši pārnesu vārdu nozīmes no angļu uz latviešu valodu kā mācēju, kā arī kā tieši sapratu.
-) Pēc tam jau es iedziļinājos zemtekstos un paragrāfu kopsakarībās (1. reizi pārlaboju).
-) Tad es sapratu, ka varu sajukt prātā un 5 mēnešu garumā izplatīju un sagaidīju, šķiet, 5 vai 6 atsauksmes. Tas ir, šo darbu rediģēja vēl 5 vai 6 cilvēki, kas sniedza MILZĪGU ieguldījumu teksta atšifrēšanā/izpratnē/modernizēšanā/latviskošanā. Paldies jums!
Šis process vēl nav beidzies. Vēl ir atlicis pārskatīt vienu rediģējumu/ieteikumus/nojautas.
-) Paralēli tam ir uzradušies vēl daži darbiņi:
--) Pārskatīt neskaidros/atkārtojošos/u.c. terminus;
--) izveidot Designing the Future glosāriju/vārdnīcu;
--) pārrunāt neskaidros terminus ar citiem LvLK biedriem.
Signature from »laramide«
With sincere intentions. // Ar patiesiem nodomiem.68 guests thanked already.
© Linguistic Team International 2019
Context In Motion