You are not logged in.

  • "laramide" is male
  • "laramide" started this thread

Posts: 43

Date of registration: Aug 31st 2011

Language Team: Latvian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader
Final Reviewer
Language Coordinator

Location: Latvija

Thanks: 2584 / 89

  • Send private message

1

Wednesday, February 15th 2012, 9:27pm

Peter Joseph - Why I Advocate The Zeitgeist Movement


Darba atrašanās vieta dotSUB lietotāja tzmofficial video sarakstā .

Iztulkoja: laramide


laramide has attached the following file:
Signature from »laramide«
With sincere intentions. // Ar patiesiem nodomiem.2 registered users and 56 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Travis, Ray

  • "laramide" is male
  • "laramide" started this thread

Posts: 43

Date of registration: Aug 31st 2011

Language Team: Latvian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader
Final Reviewer
Language Coordinator

Location: Latvija

Thanks: 2584 / 89

  • Send private message

2

Wednesday, February 15th 2012, 9:31pm

Ha ha!

Kā vienmēr paskatos uz video nopauzēto skrīnu, kad atveras video lapa, tad sasmejos par to, pēc cik nogurdināta suņa izskatās Pēteris. :]

Tas labi, ka viņš tā izskatās, jo vārdos es viņu redzu pavisam savādākā izskatā!
Signature from »laramide«
With sincere intentions. // Ar patiesiem nodomiem.59 guests thanked already.
© Linguistic Team International 2019
Context In Motion