You are not logged in.

  • "arnout" started this thread

Posts: 2

Date of registration: May 30th 2014

Language Team: Dutch

Focus Group: Translator

Thanks: 110 / 0

  • Send private message

1

Sunday, June 8th 2014, 9:52am

Vertaalteam NL

Ik ben POC voor Nederland (Punt van Contact) hopelijk ontstaat hier een vertaalteam zodat activisme meer te delen heeft op de facebook pagina en natuurlijk mensen meer begrijpen wat TVP voorstelt met een RBE

This post has been edited 2 times, last edit by "arnout" (Apr 6th 2015, 10:22am)


1 registered user and 58 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Ray

Posts: 3

Date of registration: Jan 29th 2015

Language Team: Diutch

Focus Group: Translator
Translation Proofreader

Thanks: 162 / 0

  • Send private message

2

Thursday, January 29th 2015, 3:19pm

Hey Arnout! Jelle hier! Ik kom je helpen :-)

1 registered user and 46 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Ray

Posts: 6

Thanks: 241 / 0

  • Send private message

3

Friday, March 20th 2015, 12:41pm

Hoi Jelle en Arnout. Zouden jullie ook bij deze groep willen aansluiten: https://www.facebook.com/groups/1464878777084475/

1 registered user and 39 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Ray

© Linguistic Team International 2018
Context In Motion