You are not logged in.

 • "ThorHusby" started this thread

Posts: 82

Date of registration: Aug 15th 2014

Language Team: Norwegian, English, Native language: Norwegian.

Focus Group: English Proofreader
Translator
Translation Proofreader
Language Team Assistant

Thanks: 3259 / 117

 • Send private message

1

Wednesday, February 11th 2015, 12:22pm

Gloseliste

Denne listen er ment som et oppslagsverk over hyppig brukte uttrykk og formuleringer. Den vil nok aldri bli fullstendig, men utvides ettersom det kommer nye forslag til oppføringer.

Resource-Based Economy (RBE) - Ressursbasert Økonomi (RØ)
Natural-Law/Resource-Based Economy (NLRBE) - Naturlov-/Ressursbasert Økonomi (NRØ) *forslag*
The Venus Project (TVP) - The Venus Project
The Zeitgeist Movement (TZM) - Zeitgeistbevegelsen (ZB)
The Choice is Ours - Valget er Vårt
abundance - overflod
perpetuate - videreføre, forlenge
natural resources - naturressurser
human nature - menneskets natur
human behavior - menneskelig atferd
determinant - determinant, bestemmende faktor, avgjørende faktor
behavioral science - atferdsvitenskap
behavioral scientist - atferdsforsker
aberrant behavior - avvikende atferd
fiat money - fiat-penger
the Establishment - de anerkjente samfunnsinstitusjonene
political establishment - politisk institusjon *tar gjerne imot forslag her*
criminal justice system - strafferettsapparat
incarceration - fengsling
environmental disruption - miljøforstyrring
carrying capacity - bæreevne
inherent - rotet, rotfestet, iboende, medfødt
train of thought - tankegang
oppression - undertrykkelse
establish - etablere, fastslå
human well-being - menneskelig velvære
bigotry - intoleranse, bigotteri, fordommer
structural violence - strukturell vold
social sustainability - sosial bærekraftighet
obsolete - foreldet, gammeldags, utdatert
environmental disaster - miljøkatastrofe
innate - medfødt, naturlig
technology of behavior - atferdsteknologi
conduct - oppførsel
natural scientist - naturforsker
assumption - antagelse
racial superiority - raseoverlegenhet
announcer - programvert
emergent - i kontinuerlig utvikling
interact - interagere, samhandle
settlement - forlik (rettssammenheng), koloni, bebyggelse (geopolitisk)
consumerism - konsumerisme
profit - profitt, fortjeneste
total city systems - totale bysystemer
global redesign - globalt omfattende redesign
scarcity - knapphet
artificial scarcity - kunstig knapphet
incentive - insentiv, motivasjon
revenue - omsetning, inntekt
root cause - grunnleggende årsak, rotårsak
root source - kildeårsak
socioeconomic - sosialøkonomisk
competitive - konkurrerende, konkurransebasert, konkurransepreget
temporary patchwork - midlertidig lappverk
bias - partiskhet, fordommer
cash holdings - kassebeholdning
chapters (ZB) - lokale avdelinger, lokale grupper
civil rights movements - borgerrettsbevegelse
arriving at decisions - komme fram til avgjørelser (isteden for 'ta avgjørelser')
whether - hvorvidt, om
to be immersed in scarcity - å være belastet med knapphet
the monetary system - pengesystemet
provide - gi, anskaffe, skaffe til rette, stille til rådighet
design (verb) - utforme, skape, designe, formgi, tegne (konturene av), konstruere, være ment for
design (substantiv) - konstruksjon, utforming, form(giving), design, tegning, utkast, planløsning
by design - tilsiktet, med vilje
concern - (med) hensyn (til), omtanke

This post has been edited 36 times, last edit by "ThorHusby" (May 13th 2016, 2:12pm)


1 registered user and 44 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

kbrekken

 • "kbrekken" is male

Posts: 31

Date of registration: May 1st 2013

Language Team: Norwegian

Focus Group: Translator
Language Coordinator

Location: Ikjefjord, Norway

Thanks: 1414 / 25

 • Send private message

2

Thursday, February 12th 2015, 3:03pm

Kan legge til noen ord her også som jeg kommer på i farten :)

abundance - overflod
perpetuate - videreføre

kommer til å rediger denne posten etter hvert som jeg kommer på mer ;)

1 registered user and 48 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

ThorHusby

 • "kbrekken" is male

Posts: 31

Date of registration: May 1st 2013

Language Team: Norwegian

Focus Group: Translator
Language Coordinator

Location: Ikjefjord, Norway

Thanks: 1414 / 25

 • Send private message

3

Friday, February 13th 2015, 2:39pm

Hei. Holder på å korrekturlese ark 2 nå, og ser at du har oversatt

announcer - programannonsør
Beskrivelsen stemmer, men jeg har oversatt det til kunngjører, så vi må nesten bestemme oss for en av dem. Hva sier dere?

40 guests thanked already.
 • "ThorHusby" started this thread

Posts: 82

Date of registration: Aug 15th 2014

Language Team: Norwegian, English, Native language: Norwegian.

Focus Group: English Proofreader
Translator
Translation Proofreader
Language Team Assistant

Thanks: 3259 / 117

 • Send private message

4

Friday, February 13th 2015, 4:14pm

Takk for forslaget. Hva med 'programvert'?

1 registered user and 41 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

kbrekken

 • "kbrekken" is male

Posts: 31

Date of registration: May 1st 2013

Language Team: Norwegian

Focus Group: Translator
Language Coordinator

Location: Ikjefjord, Norway

Thanks: 1414 / 25

 • Send private message

5

Friday, February 13th 2015, 4:41pm

Takk for forslaget. Hva med 'programvert'?


jepp :D

36 guests thanked already.
 • "ThorHusby" started this thread

Posts: 82

Date of registration: Aug 15th 2014

Language Team: Norwegian, English, Native language: Norwegian.

Focus Group: English Proofreader
Translator
Translation Proofreader
Language Team Assistant

Thanks: 3259 / 117

 • Send private message

6

Friday, February 13th 2015, 5:44pm

Setter inn 'programvert'.

I strengen som følger;
'blir lært til følgende generasjoner' retter jeg til
'læres bort til følgende generasjoner.'.

1 registered user and 41 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

kbrekken

 • "ThorHusby" started this thread

Posts: 82

Date of registration: Aug 15th 2014

Language Team: Norwegian, English, Native language: Norwegian.

Focus Group: English Proofreader
Translator
Translation Proofreader
Language Team Assistant

Thanks: 3259 / 117

 • Send private message

7

Saturday, February 14th 2015, 6:57pm

Skal vi bruke 'bedrift' eller 'selskap' for corporation? Etter å ha sett i Bokmålsordboka så tror jeg at definisjonen av selskap, 'økonomisk foretak', er mer relevant for tematikken der ordet blir tatt i bruk. Hva tenker dere? Holder på å lese korrektur på ark 7, forresten.

@kbrekken:

This post has been edited 1 times, last edit by "ThorHusby" (Feb 14th 2015, 9:59pm)


38 guests thanked already.
 • "kbrekken" is male

Posts: 31

Date of registration: May 1st 2013

Language Team: Norwegian

Focus Group: Translator
Language Coordinator

Location: Ikjefjord, Norway

Thanks: 1414 / 25

 • Send private message

8

Sunday, February 15th 2015, 5:35am

Skal vi bruke 'bedrift' eller 'selskap' for corporation? Etter å ha sett i Bokmålsordboka så tror jeg at definisjonen av selskap, 'økonomisk foretak', er mer relevant for tematikken der ordet blir tatt i bruk. Hva tenker dere? Holder på å lese korrektur på ark 7, forresten.

@kbrekken:

selskap høres greit ut, ja :)

1 registered user and 39 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

ThorHusby

© Linguistic Team International 2018
Context In Motion