You are not logged in.

  • "ThorHusby" started this thread

Posts: 82

Date of registration: Aug 15th 2014

Language Team: Norwegian, English, Native language: Norwegian.

Focus Group: English Proofreader
Translator
Translation Proofreader
Language Team Assistant

Thanks: 3548 / 117

  • Send private message

1

Friday, February 27th 2015, 9:43pm

Sue Everatt - Resource-Based Economy - at TEDxPasseigDesBorn

Sue Everatt explains how it would be if the world economy was based on resources instead of money. (18:45)Snodig at denne ikke har flere 'views'. Det er en veldig lettfattelig fremstilling av hva RØ er.

1 registered user and 58 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Ray

  • "ThorHusby" started this thread

Posts: 82

Date of registration: Aug 15th 2014

Language Team: Norwegian, English, Native language: Norwegian.

Focus Group: English Proofreader
Translator
Translation Proofreader
Language Team Assistant

Thanks: 3548 / 117

  • Send private message

2

Friday, September 25th 2015, 2:56pm

Etter langt om lenge, var jeg ferdig med denne oversettelsen. Legger som vanlig med noen notater. Som før er de strengene jeg har kommentert bak, de jeg er er usikker på.

Hvis noen kunne se gjennom oversettelsen, så hadde det vært fint.

01:30
01:33

And most of the abberant behavior we see today
Og mesteparten av den avvikende atferden vi ser idag (Skal vi si at 'avvikende atferd' er det offisielle norske uttrykket? Jeg ser det ble brukt i Zeitgeist Moving forward (oversatte du den, forresten, @kbrekken: ?))

01:33
01:35

comes from an environment that leads to it
kommer fra et miljø som fører til den

01:35
01:39

through a lack of access to what we need to survive.
gjennom mangel på tilgang til det vi trenger for å overleve.

07:00
07:05

The central dome ... or 'theme center'
Den sentrale domen ... eller 'tema-senteret' (Skjønner ikke helt hva hun mener med 'theme center'.)

07:06
07:08

would house the core of a cybernated system
vil huse kjernen til et datastyrt system (Hva har du brukt for 'cybernated system'? Tenker på i TBTMCB.)

12:47
12:55

Now, how stress-free would it be to live in such a society,
Hvor bekymringsløst ville det ikke være å leve i et slikt samfunn, (Skulle gjerne hatt et norskt ord for 'now', siden teksten vises en lang stund før hun fortsetter setningen. Men jeg kom ikke på et.)

12:55
13:00

with everything provided, and yet no incentive for corruption,
med alt stilt til rådighet, og ingen motivasjon for korrupsjon,

13:00
13:04

but every incentive to grow and change with the times?
men all motivasjon til å vokse og forandre seg med tidene?

15:37
15:40

This is what I mean when I say "Politicians don't know what they're doing."
Dette er det jeg mener når jeg sier "Politikere vet ikke hva de driver med."
Det er derfor jeg sier "Politikere vet ikke hva de driver med."
(Ble litt lang, denne. Ovenfor er et alternativ, med kanskje en litt annen betydning.)

16:52
16:55

It's a very holistic idea.
Det er en veldig helhetlig idé. ('Holistic' blir ofte brukt for å beskrive TVP. Jeg kan komme på to ord som passer; 'helhetlig' og 'holistisk'. Har de to ordene forskjellig betydning, egentlig? Hva har du brukt tidligere?)

:)

48 guests thanked already.
© Linguistic Team International 2019
Context In Motion