You are not logged in.

  • "ThorHusby" started this thread

Posts: 82

Date of registration: Aug 15th 2014

Language Team: Norwegian, English, Native language: Norwegian.

Focus Group: English Proofreader
Translator
Translation Proofreader
Language Team Assistant

Thanks: 3451 / 117

  • Send private message

1

Friday, January 9th 2015, 9:52pm

The Venus Project - Tours with Jacque Fresco

Roxanne presents the Venus Project Tours. (4:54)Kjører i gang med oversettelse av denne :)

1 registered user and 55 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Ray

  • "ThorHusby" started this thread

Posts: 82

Date of registration: Aug 15th 2014

Language Team: Norwegian, English, Native language: Norwegian.

Focus Group: English Proofreader
Translator
Translation Proofreader
Language Team Assistant

Thanks: 3451 / 117

  • Send private message

2

Monday, January 12th 2015, 9:46pm

Da er jeg ferdig med denne. Får lyst til å dra på en tour, men det blir så langt unna (dyrt) :rolleyes:

@kbrekken: Jeg vet ikke om noen andre enn deg som er aktiv her i forumene, kan du se over denne for meg?

Jeg har basert oversettelsen på transkripsjonen fra YouTube-linken. Det er noen forskjeller på denne og den i working location, f. eks. @ 0:57. Det ser ut som de språk-lagene som har fått lastet opp sine oversettelser i YouTube har gått utifra YouTube-transkripsjonen, derfor valgte jeg å gjøre det jeg også :)

I denne oversettelsen har jeg ikke satt inn linjeskifte. Dette er på grunn av at min siste oversettelse som ble lastet opp på YouTube ikke hadde de linjeskiftene som jeg hadde satt opp. Jeg regner da med at linjeskifte ikke er viktig eller at det skjedde noe da undertekstene ble implementert.

Her er punktene jeg var usikker på. De strengene jeg har kommentert bak er de jeg er usikker på.

0:02
(Roxanne Meadows) Here in the Venus Project
(Roxanne Meadows) Her på The Venus Project

0:04
we present tours on scheduled Saturdays
gir vi omvisninger på avtalte lørdager

0:07
in Venus, Florida; which is in central Florida.
i Venus, Florida, som er i det sentrale Florida. (Jeg tok bort semikolon pga. det Di Anna sa her: forumpost)

0:27
If you have free will it means
Hvis du har fri vilje, betyr det at

0:30
you're acting without anything impressing you.
du handler uten at noe preger deg. (Er det bedre å bruke 'påvirker' her? Forslag?)

1:47
That's what the Venus project is: What to do about it!
Det er det The Venus Project er: Hva man kan gjøre med det! (Er usikker på om 'Hva man kan gjøre med det' er ideelt.)

3:24
The six hours that we have been here...
De seks timene vi har vært her (Jeg kuttet ut prikkene siden han fullfører setningen)

3:26
there was a lot more emphasis on the little things that I have heard.
var det mye mer vekt på de små tingene som jeg har hørt.

1 registered user and 51 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

kbrekken

  • "kbrekken" is male

Posts: 31

Date of registration: May 1st 2013

Language Team: Norwegian

Focus Group: Translator
Language Coordinator

Location: Ikjefjord, Norway

Thanks: 1506 / 25

  • Send private message

3

Tuesday, January 13th 2015, 8:18am

Hei Thor :) Jeg skal se på det ;)

1 registered user and 49 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

ThorHusby

  • "kbrekken" is male

Posts: 31

Date of registration: May 1st 2013

Language Team: Norwegian

Focus Group: Translator
Language Coordinator

Location: Ikjefjord, Norway

Thanks: 1506 / 25

  • Send private message

4

Saturday, January 17th 2015, 3:06pm

Da er jeg ferdig med denne. Får lyst til å dra på en tour, men det blir så langt unna (dyrt) :rolleyes:

@kbrekken: Jeg vet ikke om noen andre enn deg som er aktiv her i forumene, kan du se over denne for meg?

Jeg har basert oversettelsen på transkripsjonen fra YouTube-linken. Det er noen forskjeller på denne og den i working location, f. eks. @ 0:57. Det ser ut som de språk-lagene som har fått lastet opp sine oversettelser i YouTube har gått utifra YouTube-transkripsjonen, derfor valgte jeg å gjøre det jeg også :)

I denne oversettelsen har jeg ikke satt inn linjeskifte. Dette er på grunn av at min siste oversettelse som ble lastet opp på YouTube ikke hadde de linjeskiftene som jeg hadde satt opp. Jeg regner da med at linjeskifte ikke er viktig eller at det skjedde noe da undertekstene ble implementert.

Her er punktene jeg var usikker på. De strengene jeg har kommentert bak er de jeg er usikker på.

0:02
(Roxanne Meadows) Here in the Venus Project
(Roxanne Meadows) Her på The Venus Project

0:04
we present tours on scheduled Saturdays
gir vi omvisninger på avtalte lørdager

0:07
in Venus, Florida; which is in central Florida.
i Venus, Florida, som er i det sentrale Florida. (Jeg tok bort semikolon pga. det Di Anna sa her: forumpost)

0:27
If you have free will it means
Hvis du har fri vilje, betyr det at

0:30
you're acting without anything impressing you.
du handler uten at noe preger deg. (Er det bedre å bruke 'påvirker' her? Forslag?)

1:47
That's what the Venus project is: What to do about it!
Det er det The Venus Project er: Hva man kan gjøre med det! (Er usikker på om 'Hva man kan gjøre med det' er ideelt.)Her trengs vel kanskje ikke ordet "kan" å være der. "Hva man gjør med det!" er vel tilstrekkelig

3:24
The six hours that we have been here...
De seks timene vi har vært her (Jeg kuttet ut prikkene siden han fullfører setningen)

3:26
there was a lot more emphasis on the little things that I have heard.
var det mye mer vekt på de små tingene som jeg har hørt.

Bortsett fra det jeg har skrevet med farget tekst her, så ser alt greit ut :)

1 registered user and 50 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

ThorHusby

  • "ThorHusby" started this thread

Posts: 82

Date of registration: Aug 15th 2014

Language Team: Norwegian, English, Native language: Norwegian.

Focus Group: English Proofreader
Translator
Translation Proofreader
Language Team Assistant

Thanks: 3451 / 117

  • Send private message

5

Tuesday, January 20th 2015, 9:32pm

Ok, da har jeg rettet det. Det betyr vel at denne oversettelsen er ferdig. Jeg lager en to-do på den. :thumbup:

52 guests thanked already.
© Linguistic Team International 2019
Context In Motion