You are not logged in.

  • "ThorHusby" started this thread

Posts: 82

Date of registration: Aug 15th 2014

Language Team: Norwegian, English, Native language: Norwegian.

Focus Group: English Proofreader
Translator
Translation Proofreader
Language Team Assistant

Thanks: 3524 / 117

  • Send private message

1

Thursday, January 7th 2016, 8:26pm

The Choice Is Ours (Full dokumentar) - norsk, siste gjennomgang

This film series explores many aspects of our society. Visions of global unity & fellowship have long inspired humanity, yet the social arrangements up to the present have largely failed to produce a peaceful and productive world. The Choice Is Ours includes interviews with notable scientists, media professionals, authors, and other thinkers exploring the difficulties we face. ( 1:37:20 )
Note: this project began as a Translate-a-thon (details preserved below the standard info)

@kbrekken:

Hallo!

Endringer som jeg tror trenger litt ekstra oppmerksomhet, vil bli ført opp nedenfor.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg foreslår å skrive de mindre titlene i filmen sånn at de står i små bokstaver, f. eks.:
"De Avgjørende Faktorer for Atferd", ikke "DE AVGJØRENDE FAKTORER FOR ATFERD" (se bort fra anførselstegn).
Dette gjør jeg for å få bedre lesbarhet.

Jeg tenkte å skrive store bokstaver på tittelen på filmen og på del-titlene (DEL I, DEL II osv.). Dette for å fremheve de.

Siden alle tilfeller av ordet 'Jorden', ble skrevet med store forbokstaver i del 1 og 2, tenkte jeg å fortsette med dette.

48:18
48:21
[Erik Brynjolfsson Ph.D, MIT] There's no question
that many jobs simply aren't coming back.

[Erik Brynjolfsson Ph.D, MIT] Det er ingen tvil om at mange jobber simpelthen ikke kommer tilbake.
[Erik Brynjolfsson Ph.D, MIT]
Mange jobber kommer simpelthen ikke tilbake. (Jeg følte at denne måtte kortes ned, siden den vises i så kort tid.)

1:17:21
1:17:24
No one's going to hit you on your head
and take your wallet.

Ingen kommer til å slå deg i hodet og ta lommeboken din
Ingen vil slå deg i hodet og ta lommeboken din.

1:17:24
1:17:26
Because there's no money in it anymore.

fordi det er ingen penger i den lenger.
Det er ikke lenger penger i kriminalitet. (Grunnen til denne omformuleringen er oppført i TCIO Proofreading issues-arket.)

1:20:39
"There'll always be war,
there always has been war

"Det vil alltid være krig, og det har alltid eksistert krig
"Det har alltid vært krig, og det vil alltid være krig (Det er oftere man ser dette ordlagt på denne måten.)

1:33:08
Now, should this depress us?
In my opinion, no, because,

Så burde dette gjøre oss deprimerte?
Ikke i min mening, fordi

1:33:11
what it means is that the purpose
in our lives is the purpose we make.

det betyr at det er vår egen oppgave å gi våre liv mening.
det betyr at vi gir selv våre liv mening. (Denne går ganske fort, så jeg prøver å korte ned.)

This post has been edited 5 times, last edit by "Ray" (Jul 5th 2017, 5:14am)


2 registered users and 44 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

kbrekken, Ray

  • "ThorHusby" started this thread

Posts: 82

Date of registration: Aug 15th 2014

Language Team: Norwegian, English, Native language: Norwegian.

Focus Group: English Proofreader
Translator
Translation Proofreader
Language Team Assistant

Thanks: 3524 / 117

  • Send private message

2

Saturday, January 30th 2016, 11:05am

Den første posten har blitt oppdatert i dag.

51 guests thanked already.
  • "ThorHusby" started this thread

Posts: 82

Date of registration: Aug 15th 2014

Language Team: Norwegian, English, Native language: Norwegian.

Focus Group: English Proofreader
Translator
Translation Proofreader
Language Team Assistant

Thanks: 3524 / 117

  • Send private message

3

Monday, February 1st 2016, 12:23pm

Ny oppdatering i første post.

Hvis det ikke skjer noe uventet, kommer jeg til å gi grønt lys til Ray i dag, slik at han kan laste opp undertekstene til Youtube :)

31 guests thanked already.
  • "ThorHusby" started this thread

Posts: 82

Date of registration: Aug 15th 2014

Language Team: Norwegian, English, Native language: Norwegian.

Focus Group: English Proofreader
Translator
Translation Proofreader
Language Team Assistant

Thanks: 3524 / 117

  • Send private message

4

Monday, February 1st 2016, 8:07pm

Da er norske undertekster lastet opp i Youtube! :D

32 guests thanked already.

Used tags

norwegian

© Linguistic Team International 2019
Context In Motion