You are not logged in.

Materiale për Përkthim Fillestar/Translating

Kjo është faza e parë për materialet e shumta që punohen nën kujdesin tonë. Si e tillë, është e domosdoshme të kuptohet plotësisht the LingTeam Guidelines gjë që përshkruan qasjen tonë ndaj arritjes së rezultateve profesionale me të gjitha përpjekjet e ekipit gjuhësor.

Announcements

[ Adjusted Since Initial Release ] TBTMCB (8th Edition now) "perpetual" Translate-a-Thon

By Ray (May 12th 2013, 12:48am)

33 26,124

By Ray

(Jun 6th 2017, 9:58am)

By nomada (Dec 17th 2011, 8:12pm)

38 6,923

By Aldi96

(Mar 15th 2015, 9:26am)

By Ray (Mar 8th 2014, 6:00am)

9 4,966

By Ray

(May 28th 2014, 2:04am)

By lizardman (Sep 15th 2012, 3:40pm)

1 3,834

By Jon Yodice

(Oct 20th 2012, 8:42pm)

By nomada (Feb 9th 2012, 3:33pm)

0 2,437

No reply

Show

Moderators:

rock3r

Statistics:

0 threads - 0 posts (0 posts per day)

© Linguistic Team International 2018
Context In Motion