You are not logged in.

Show

Moderators:

rock3r

Statistics:

21 threads - 79 posts (0.04 posts per day)

Materiale të Përfunduara/Published Translations

Ky është qëllimi i çdo gjëje që kërkon vëmendjen e Ekipit Ndërkombëtar të Gjuhës Shqipe. Njëherë që çdo material është redaktuar plotësisht më mbështetjen e të gjithë anëtarëve të përfshirë, më pas do të shpërndahet në Kanalet përkatëse. Nëse një material ka nevojë të rihapet për çdo arsye, ai do të kthehet në fazat e mëparshme në forum.

Dear visitor, welcome to Linguistic Team International Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Announcements & important threads

[ Adjusted Since Initial Release ] TBTMCB (8th Edition now) "perpetual" Translate-a-Thon

By Ray (May 12th 2013, 12:48am)

33 31,391

By Ray

(Jun 6th 2017, 9:58am)

By brunodc (Nov 11th 2011, 6:06am)

5 12,385

By Ray

(Aug 8th 2015, 5:04am)

By sydstf (Jul 19th 2011, 1:51pm)

4 14,898

By sydstf

(Jul 21st 2011, 5:15am)

Threads

By Aldi96 (Jun 1st 2014, 10:04am)

1 177

By Ray

(Jul 16th 2018, 4:25am)

By rock3r (Aug 26th 2014, 4:06pm)

2 168

By Ray

(Jul 16th 2018, 4:21am)

[Albanian Published] It's Time to Change: People

By rock3r (Sep 23rd 2014, 11:20am)

3 169

By Ray

(Jul 16th 2018, 3:57am)

[Albanian Published] It's Time to Change: Education

By rock3r (Sep 23rd 2014, 3:37pm)

2 167

By Ray

(Jul 16th 2018, 3:53am)

[Albanian Published] Future by Design 2006 [VIDEO]

By rock3r (Oct 3rd 2014, 11:09am)

6 474

By rock3r

(Jul 18th 2017, 6:24pm)

By rock3r (Feb 16th 2016, 12:16pm)

0 406

No reply

[Albanian Published] TVP Press Kit

By nomada (Mar 23rd 2013, 1:45pm)

4 190

By Aldi96

(Jun 6th 2015, 10:10pm)

[Albanian Published] The Choice is Ours -=Trailer=-

By rock3r (Jan 30th 2015, 2:06pm)

5 609

By rock3r

(Feb 6th 2015, 4:20pm)

By rock3r (Sep 29th 2014, 5:06pm)

2 208

By rock3r

(Jan 29th 2015, 3:27pm)

[Albanian Published] Letter to Money [VIDEO]

By Aldi96 (Jan 7th 2015, 6:10pm)

5 169

By Aldi96

(Jan 9th 2015, 3:37pm)

By brunodc (Oct 28th 2014, 6:56am)

6 409

By rock3r

(Dec 22nd 2014, 7:51pm)

[Albanian Published] Paradise or Oblivion

By Ray (Mar 27th 2014, 11:20pm)

3 399

By rock3r

(Dec 12th 2014, 11:17am)

By rock3r (Nov 13th 2014, 10:52pm)

2 364

By rock3r

(Nov 20th 2014, 11:44am)

By rock3r (Nov 12th 2014, 10:52pm)

3 527

By rock3r

(Nov 19th 2014, 5:24pm)

By rock3r (Nov 6th 2014, 5:30pm)

3 385

By rock3r

(Nov 19th 2014, 3:46pm)

By rock3r (Nov 11th 2014, 3:00pm)

3 302

By Aldi96

(Nov 12th 2014, 4:54pm)

By rock3r (Aug 24th 2014, 10:26pm)

2 173

By Aldi96

(Sep 28th 2014, 1:46pm)

[Albanian Published] It's Time to Change

By rock3r (Sep 23rd 2014, 4:30pm)

1 158

By Aldi96

(Sep 28th 2014, 11:32am)

[Albanian Published] It's Time to Change: Economy

By rock3r (Sep 17th 2014, 11:28am)

2 160

By loukaselessar

(Sep 17th 2014, 8:28pm)

By rock3r (Sep 1st 2014, 3:18pm)

3 219

By Aldi96

(Sep 16th 2014, 2:21pm)

By brunodc (Aug 31st 2011, 2:22pm)

0 7

No reply

© Linguistic Team International 2019
Context In Motion