You are not logged in.

Materiale të Përfunduara/Published Translations

Ky është qëllimi i çdo gjëje që kërkon vëmendjen e Ekipit Ndërkombëtar të Gjuhës Shqipe. Njëherë që çdo material është redaktuar plotësisht më mbështetjen e të gjithë anëtarëve të përfshirë, më pas do të shpërndahet në Kanalet përkatëse. Nëse një material ka nevojë të rihapet për çdo arsye, ai do të kthehet në fazat e mëparshme në forum.

Announcements

[ Adjusted Since Initial Release ] TBTMCB (8th Edition now) "perpetual" Translate-a-Thon

By Ray (May 12th 2013, 12:48am)

33 26,581

By Ray

(Jun 6th 2017, 9:58am)

By brunodc (Nov 11th 2011, 6:06am)

5 11,197

By Ray

(Aug 8th 2015, 5:04am)

By sydstf (Jul 19th 2011, 1:51pm)

4 14,151

By sydstf

(Jul 21st 2011, 5:15am)

Threads

By Aldi96 (Jun 1st 2014, 10:04am)

1 145

By Ray

(Today, 4:25am)

By rock3r (Aug 26th 2014, 4:06pm)

2 154

By Ray

(Today, 4:21am)

[Albanian Published] It's Time to Change: People

By rock3r (Sep 23rd 2014, 11:20am)

3 156

By Ray

(Today, 3:57am)

[Albanian Published] It's Time to Change: Education

By rock3r (Sep 23rd 2014, 3:37pm)

2 150

By Ray

(Today, 3:53am)

[Albanian Published] Future by Design 2006 [VIDEO]

By rock3r (Oct 3rd 2014, 11:09am)

6 443

By rock3r

(Jul 18th 2017, 6:24pm)

By rock3r (Feb 16th 2016, 12:16pm)

0 364

No reply

[Albanian Published] TVP Press Kit [TEXT]

By Aldi96 (Nov 15th 2014, 3:10pm)

3 176

By Aldi96

(Jun 6th 2015, 10:10pm)

[Albanian Published] The Choice is Ours -=Trailer=-

By rock3r (Jan 30th 2015, 2:06pm)

5 548

By rock3r

(Feb 6th 2015, 4:20pm)

By rock3r (Sep 29th 2014, 5:06pm)

2 198

By rock3r

(Jan 29th 2015, 3:27pm)

[Albanian Published] Letter to Money [VIDEO]

By Aldi96 (Jan 7th 2015, 6:10pm)

5 160

By Aldi96

(Jan 9th 2015, 3:37pm)

By rock3r (Nov 5th 2014, 11:48am)

5 387

By rock3r

(Dec 22nd 2014, 7:51pm)

[Albanian Published] Paradise or Oblivion

By Ray (Mar 27th 2014, 11:20pm)

3 391

By rock3r

(Dec 12th 2014, 11:17am)

By rock3r (Nov 13th 2014, 10:52pm)

2 338

By rock3r

(Nov 20th 2014, 11:44am)

By rock3r (Nov 12th 2014, 10:52pm)

3 471

By rock3r

(Nov 19th 2014, 5:24pm)

By rock3r (Nov 6th 2014, 5:30pm)

3 364

By rock3r

(Nov 19th 2014, 3:46pm)

By rock3r (Nov 11th 2014, 3:00pm)

3 263

By Aldi96

(Nov 12th 2014, 4:54pm)

By rock3r (Aug 24th 2014, 10:26pm)

2 162

By Aldi96

(Sep 28th 2014, 1:46pm)

[Albanian Published] It's Time to Change

By rock3r (Sep 23rd 2014, 4:30pm)

1 149

By Aldi96

(Sep 28th 2014, 11:32am)

[Albanian Published] It's Time to Change: Economy

By rock3r (Sep 17th 2014, 11:28am)

2 152

By loukaselessar

(Sep 17th 2014, 8:28pm)

By rock3r (Sep 1st 2014, 3:18pm)

3 198

By Aldi96

(Sep 16th 2014, 2:21pm)

Show

Moderators:

rock3r

Statistics:

20 threads - 76 posts (0.05 posts per day)

© Linguistic Team International 2018
Context In Motion