You are not logged in.

  • "Aldi96" is male
  • "Aldi96" started this thread

Posts: 84

Date of registration: May 26th 2014

Language Team: Albanian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader
Final Reviewer

Location: Sarande / Albania

Thanks: 4396 / 85

  • Send private message

1

Friday, January 30th 2015, 2:00pm

Culture in Decline | Episode #1 'What Democracy?' by Peter Joseph [VIDEO]

Culture in Decline | Episode #1 'What Democracy?' by Peter Joseph | Kultura në Rënie | Episodi #1 'Cila Demokraci?' nga Peter Joseph
Kohëzgjatja 29:19 (29 minuta e 19 sekonda)

Statusi: Po e redakton rock3r
Signature from »Aldi96« You can support The Zeitgeist Movement by not supporting the existing system.

TheZeitgeist Movement Global - Albanian Section
Official Albanian Youtube Channel

This post has been edited 8 times, last edit by "Ray" (Jul 3rd 2017, 5:32am)


2 registered users and 54 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

rock3r, Ray

  • "rock3r" is male

Posts: 122

Date of registration: May 2nd 2014

Language Team: Albanian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader
Final Reviewer
Language Coordinator

Location: Tirana

Thanks: 6235 / 125

  • Send private message

2

Friday, January 30th 2015, 2:03pm

Ndihma shtesë është më shumë se e mirëpritur thuaj :D ;)
Me krahë të lehta.
Signature from »rock3r« Never doubt that a small group of thoughtful
committed citizens can change the world.
indeed, it is the only thing that ever has.
www.twitter.com/tvpalbania
www.facebook.com/projektivenus

1 registered user and 54 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Aldi96

  • "Aldi96" is male
  • "Aldi96" started this thread

Posts: 84

Date of registration: May 26th 2014

Language Team: Albanian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader
Final Reviewer

Location: Sarande / Albania

Thanks: 4396 / 85

  • Send private message

3

Saturday, January 31st 2015, 7:54pm

Mbarova Përkthimin

@rock3r: Mbarova dhe këtë plako! :)

Propozim Titulli:
#1 " Kultura në Rënie | Episodi #1 'Çfarë Demokracie?' nga Peter Joseph "
#2 " Kultura në Rënie | Episodi #1 'Cila Demokraci?' nga Peter Joseph "

Propozim Përshkrimi:
"Kjo shfaqje e re adreson Zgjedhjet e ardhshme Presidenciale të vitit 2012 të SHBA-ve dhe subjektin e asaj që ne perceptojmë si "Demokraci" në botë sot. "
*Thjesht ndryshova pak titullin... :)
Signature from »Aldi96« You can support The Zeitgeist Movement by not supporting the existing system.

TheZeitgeist Movement Global - Albanian Section
Official Albanian Youtube Channel

This post has been edited 1 times, last edit by "Aldi96" (Feb 1st 2015, 12:36pm) with the following reason: Propozim/Ndryshim Titulli


1 registered user and 46 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

rock3r

© Linguistic Team International 2019
Context In Motion