You are not logged in.

  • "Aldi96" is male
  • "Aldi96" started this thread

Posts: 84

Date of registration: May 26th 2014

Language Team: Albanian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader
Final Reviewer

Location: Sarande / Albania

Thanks: 4060 / 85

  • Send private message

1

Sunday, March 15th 2015, 9:18am

[MJETE PUNE] Fjalor Global

Fjalori Global i Ekipit Gjuhësor Ndërkombëtar (LTI) është një dokument në Google Sheet ku gjenden të gjitha ato terma/fraza të cilat janë paksa të vështira për t'u përkthyer.
Kur përktheni materiale (TZM & TVP etj) dhe nuk kuptoni një term/frazë, mund të kërkoni tek Fjalori për përkthimin e asaj fjale në Shqip.
Gjithashtu mund të kërkoni dhe për përkufizimin, përdorimin dhe kontekstin e tyre në Anglisht.

Fjalor Global i Ekipit Gjuhësor Ndërkombëtar (LTI) me termat/frazat të përkthyera në gjuhën Shqipe mund të gjendet në adresën e mëposhtme:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1…#gid=1323834809

**Fjalori nuk është i përkthyer ende plotësisht, po punojmë drejt këtij qëllimi :)
Signature from »Aldi96« You can support The Zeitgeist Movement by not supporting the existing system.

TheZeitgeist Movement Global - Albanian Section
Official Albanian Youtube Channel

This post has been edited 1 times, last edit by "Aldi96" (Jun 7th 2015, 11:23am) with the following reason: Përditësimi i dokumentit në Google Sheets!


2 registered users and 44 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

rock3r, Ray

© Linguistic Team International 2018
Context In Motion