You are not logged in.

  • "Aldi96" is male
  • "Aldi96" started this thread

Posts: 84

Date of registration: May 26th 2014

Language Team: Albanian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader
Final Reviewer

Location: Sarande / Albania

Thanks: 4553 / 85

  • Send private message

1

Sunday, June 1st 2014, 9:15am

Domain Suggestion (.al)

Faqja Zyrtare

Për sa i përket faqes zyrtare të Lëvizjes Zeitgeist në Shqipëri, edhe pse nuk është çështje që duhet diskutuar tani sepse që të krijojmë faqen zyrtare me domain (.al) duhet të kemi të gjitha materialet të përkthyera në shqip. Por megjithatë rastësisht bëra disa kërkime në Google dhe gjeta disa kompani të cilat mundësojnë domain-e .al (vetëm emrin e faqes) dhe thash të sugjeroja një nga këto kompani për faqen zyrtare të ardhshme edhe për degën e shqipërisë të lëvizjes zeitgeist.

Lista e kompanive gjendet në linkun e mëposhtëm.
Domain .al - Domains


Sugjerim Kompanie

Unë do të sugjeroja kompaninë Register your .al Albanian Domain. Host.al is the biggest .al domain registrar in Albania. meqënëse disponon dhe paksa një çmim i leverdisshëm, aktualisht 12.99 Euro/Vit. Kjo kompani domain-esh ka dhe mundësinë e pagimit për 6 vjet (duke bërë një ulje çmimi). Kështu që ne mund ta paguajmë domain-in tonë për 6 vjet radhazi me një çmim prej 70 Euro.

**Kujdes!!! Vetëm emri (domain-i) .al kushton 12.99 Euro në vit, Sepse domain-i që të funksionojë do dhe një Host. Pra çmimi total nuk është ky. Në fakt diskutova me rock3r dhe ai më informoi për këtë, që aktualisht çmimi/vit është diku tek 70 Euro/Dollar


Sugjerime Domain-esh

www.tzm.al
Signature from »Aldi96« You can support The Zeitgeist Movement by not supporting the existing system.

TheZeitgeist Movement Global - Albanian Section
Official Albanian Youtube Channel

102 guests thanked already.
  • "rock3r" is male

Posts: 122

Date of registration: May 2nd 2014

Language Team: Albanian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader
Final Reviewer
Language Coordinator

Location: Tirana

Thanks: 6461 / 125

  • Send private message

2

Sunday, June 1st 2014, 5:50pm

E kam bërë dhe unë këtë kërkim Aldi dhe e di që domain dhe host shkon diku tek 70 euro në vit, por do flasim ne në lidhje me këtë, është dicka për të cilën do flasim në vazhdim.
Signature from »rock3r« Never doubt that a small group of thoughtful
committed citizens can change the world.
indeed, it is the only thing that ever has.
www.twitter.com/tvpalbania
www.facebook.com/projektivenus

1 registered user and 116 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Aldi96

  • "Aldi96" is male
  • "Aldi96" started this thread

Posts: 84

Date of registration: May 26th 2014

Language Team: Albanian

Focus Group: Translator
Translation Proofreader
Final Reviewer

Location: Sarande / Albania

Thanks: 4553 / 85

  • Send private message

3

Monday, June 2nd 2014, 7:20pm

Është çështje në vazdhim

Të kuptoj absolutisht, thjesht i postova këto informacione për individët e tjerë shqiptarë që do ti bashkohen lëvizjes zeitgeist (dhe jam i sigurt) dhe
të kenë të ditur se çfarë kërkohet nga ana jonë për të kryer disa përfundime me qëllim informimin e masës dhe sensibilizimin e saj.

Prap se prap çështja mbetet në vazhdim, derisa të përkthejmë të gjitha materialet!
Signature from »Aldi96« You can support The Zeitgeist Movement by not supporting the existing system.

TheZeitgeist Movement Global - Albanian Section
Official Albanian Youtube Channel

1 registered user and 112 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

rock3r

  • "anders" is male

Posts: 4

Date of registration: May 9th 2016

Language Team: English - Albanian - Polish

Focus Group: Language Coordinator
Language Team Assistant
Other - Not Listed Above

Location: Denmark

Thanks: 156 / 0

  • Send private message

4

Monday, May 9th 2016, 12:39pm

I'm not present in Albania, and from what I can see, there must be local representative to buy an .AL domain. Is this offer of domain registrar is good: https://europeid.com/domains/europe/albania/register-al/ ? What do you think guys?

51 guests thanked already.
© Linguistic Team International 2019
Context In Motion