You are not logged in.

  • "Sue" is female
  • "Sue" started this thread

Posts: 951

Date of registration: May 26th 2011

Language Team: Spanish

Focus Group: Language Coordinator

Location: Mallorca, Spain

Thanks: 28396 / 535

  • Send private message

1

Wednesday, August 22nd 2012, 1:10pm

Jacque Fresco on War - Earth 2.0 Series [HD]


2 registered users and 52 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

carlc, Ray

Posts: 10

Date of registration: Apr 25th 2012

Language Team: Swedish

Focus Group: Translator

Thanks: 519 / 2

  • Send private message

2

Wednesday, August 29th 2012, 7:34pm

Kan inte välja att översätta till "swedish". Alla andra språk är dock tillgängliga...

48 guests thanked already.
  • "JGZON" is male

Posts: 18

Date of registration: Mar 22nd 2012

Language Team: Swedish Team

Focus Group: Translator
Translation Proofreader
Language Coordinator

Thanks: 804 / 10

  • Send private message

3

Thursday, August 30th 2012, 1:28pm

Det var underligt, kunde inte heller hitta svenska. Jag tar väl bort det som saknar svenska språket om vi inte hittar en lösning snart.

1 registered user and 47 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Ray

  • "JGZON" is male

Posts: 18

Date of registration: Mar 22nd 2012

Language Team: Swedish Team

Focus Group: Translator
Translation Proofreader
Language Coordinator

Thanks: 804 / 10

  • Send private message

4

Friday, August 31st 2012, 10:03pm

Nu finns den där så bara hugga i den som känner sig sugen!

1 registered user and 48 guests thanked already.

Users who thanked for this post:

Ray

© Linguistic Team International 2019
Context In Motion